Weboldalunkon sütiket használunk (sajátot és harmadik féltől származót, pl. Google Analytics), hogy oldalaink használatát megkönnyítsük, és kínálatunkat jobban igazíthassuk az Ön érdeklődéséhez. A Nem fogadom el gombra kattintva weboldalaink további használata során csak a technikailag szükséges sütiket alkalmazzuk, az Elfogadom gombra kattintva minden sütit (a marketingtevékenységünket elősegítőeket is) alkalmazzuk. Az Ön hozzájárulása önkéntes és a jövőben bármikor visszavonható.

További információkat adatkezelési szabályzatunkban találhat.

elfogad

Adatvédelemi Irányelvek

A CLAAS Hungária Kft. (képviselője: Andreas János Szakacsi-Engels ügyvezető, 5200 Törökszentmiklós, Kombájn utca 1., tel: 06 56 / 597-600, továbbiakban: CLAAS), mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során a személyes adatok védelmét nagyon komolyan veszi. E körben megfelelő intézkedéseket tett az Ön személyes adatainak az alkalmazandó uniós (az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, a továbbiakban: „GDPR”) és magyar adatvédelmi jogszabályok (ezek együtt: „adatvédelmi jogszabályok”) szerinti megfelelő védelme érdekében, és e rendelkezéseknek megfelelően jár el.

A CLAAS szeretné, ha Ön tudná, hogy a CLAAS mikor, milyen személyes adatait gyűjti, és hogyan használja őket. A CLAAS végrehajtja a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit mind CLAAS, mind a CLAAS által megbízott külső szolgáltatók betartsák.

A CLAAS minden internetes tevékenységét az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokra, a személyes adatok védelmére és az adatbiztonságra tekintettel folytatja. A CLAAS előrebocsátja, hogy minden lehetséges óvintézkedést megtesz, hogy megvédje a személyes adatokat az elvesztés, megsemmisülés, hamisítás, manipulációs és jogosulatlan hozzáférés ellen. A jelen Tájékoztató célja, hogy informáljuk Önt a személyes adatai (továbbiakban: „személyes adat” vagy „adat”) gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról a CLAAS weboldalán.

I. Az adatkezelési tevékenységekért felelős jogi személy

A jelen weboldalért felelős jogi személy a CLAAS Hungária Kft. (székhely: 5200 Törökszentmiklós, Kombájn utca 1.) Ld. a Jogi információk további adatkért.

II. Adatvédelmi tisztviselő

A GDPR 37. cikk (1) bekezdése alapján a CLAAS adatvédelmi tisztségviselő kijelölésére nem köteles.

III. Általános információ, bejelentkezési adatok

Főszabályként elmondható, hogy Ön anélkül is meglátogathatja ezt a weboldalt, hogy felfedné, ki is Ön valójában. Az ilyen helyzetekben nem gyűjtünk vagy mentünk el személyes adatokat.

A Sütiket és az egyéb követési technikákat a weboldal látogatása során automatikusan generált bejelentkezési adatok kezelése érdekében azonban használunk. Erre vonatkozó további információért nézze meg a X. “Sütik” Fejezetet:

  • Anonim süti azonosító, amelyet nem lehet az Ön IP címéhez kapcsolni
  • Az Ön által használ operációs rendszer és böngésző, valamint az Ön képernyő felbontási beállításai
  • A látogatás dátuma és ideje
  • A honlapok, amelyeket a mi oldalunkon keresztül látogatott meg
  • A honlapok, amelyekről a mi oldalunkra látogatott

IV. A személyes adatok gyűjtése, kezelése és használata

“Személyes adat” jelent minden olyan információt, amely bármilyen azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Azonosítható minden olyan természetes személyes, aki közvetve vagy közvetlenül azonosítható, különösen olyan hozzá kapcsolódó azonosítón keresztül, mint a név, a személyi azonosító szám, a tartózkodási adatok, online azonosító vagy például egy, esetleg több, természetes személy fizikai, gazdasági, kulturális vagy szociális stb. állapotára vonatkozó tényező. Személyes adat például a név, a lakcím, a telefonszám és az e-mail cím.

Csak olyan személyes adatot kezelünk vagy használunk, amelyet Ön önként adott meg nekünk, például Ön és a CLAAS közti szerződéses kapcsolat létrejöttekor vagy módosítása során, vagy személyre szabott szolgáltatásokra való feliratkozáskor, esetleg weboldalon keresztül benyújtott érdeklődés, tájékozódás során. Az Ön személyes adatait – kizárólag az Ön előzetes hozzájárulása alapján – arra használjuk, hogy hirdetéseket és piackutatási anyagokat küldjünk Önnek.

A következő fejezetben ismertetjük azokat a szolgáltatásokat és kapcsolattartási lehetőségeket, melyeket a CLAAS a személyes adatok gyűjtése, kezelése és használata során használ. Az adatkezelés célja szintén itt kerül bemutatásra.

V. A személyes adatok törlése

A CLAAS a személyes adatokat csak azok céljához szükséges ideig kezeli és tárolja, vagy ha azok tárolása az adatkezelőre alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok rendelkezések alapján kötelező.

Amennyiben a tárolás célja a továbbiakban már nem alkalmazandó, vagy az adatvédelmi jogszabályok által megkövetelt tárolási időtartam lejárt, a személyes adatokat természetesen zároljuk, vagy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően töröljük.

VI. A személyes adatok önkéntes szolgáltatása

Amennyiben önkéntesen szolgáltat számunkra adatot, például formanyomtatványokon, és ezek az adatok nem szükségesek szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, azon feltételezés alapján fogjuk ezeket a személyes adatokat kezelni, hogy az adatkezelés és a használat az Ön jogos érdekében áll.

VII. A személyes adatok tárolása

A CLAAS az adatokat fokozottan védett szervereken tárolja. Megfelelő technikai és szervezési eszközökkel ezeken a szervereken védik az adatok elvesztését, megsemmisülését hozzáférését, módosítását vagy illetéktelen kezekbe való kerülését. Az adatokhoz való hozzáférés csak az arra jogosult személyeknek engedélyezett. Az ilyen személyek felelősek a szerverek műszaki, üzleti vagy szerkesztői támogatásáért. A rendszeres ellenőrzés ellenére ugyanakkor az összes kockázatra kiterjedő teljes körű védelem garantálása nem lehetséges.

A honlapok és az Ön adatainak átvitele a CLAAS-ról az interneten alapvetően nem kódolt. Emiatt nem lehet kizárni, hogy harmadik fél az adatátvitel során megtekinti és/vagy a hozzáfér az adatokhoz. A CLAAS azt javasolja, hogy tartsa szem előtt, amikor eldönti, és milyen adatokat továbbít, és hogy az interneten keresztül teszi-e ezt meg.

VIII. Az adatok címzettjei és adattovábbítás

Főszabály szerint az az Ön által megadott adatokat nem továbbítjuk harmadik személyeknek, különösen nem olyan célból, hogy a harmadik személy-hirdetési tevékenységéhez felhasználhassa őket.

CLAAS adott esetben azonban igénybe vehet szolgáltatókat a weboldal kezelése érdekében és az egyéb CLAAS termékekkel kapcsolatban. A szolgáltatók ezzel összefüggésben hozzáférést kaphatnak a személyes adatokhoz. A szolgáltatóinkat különös gondossággal választjuk ki, külön tekintettel a személyes adatokra és az adatvédelemre, és minden szükséges, adatvédelmi jogszabály által előírt lépést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az adatok jogszerű kezelését.

IX. Az adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása

Semmilyen adatot nem továbbítunk harmadik országokba (azaz, Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli államoknak).

X. Sütik (cookie)

A CLAAS is használ sütiket a honlapján. A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyeket a számítógép és az internet böngésző tárol. A sütik arra szolgálnak, hogy az online jelenlétet még inkább felhasználóbaráttá és hatékonnyá tegyék. A CLAAS úgynevezett "session cookie" –kat használ, amelyek törlődnek, ha Ön bezárja a böngészőjét. Azonban a CLAAS néhány “állandó sütit” is használ annak érdekében, hogy a következő látogatáskor megismerje Önt.

A legtöbb internetes böngésző beállítása automatikusan elfogadja a sütiket. Ön kikapcsolhatja a sütik tárolását vagy módosíthatja a böngészőt úgy, hogy értesítést küldjön, ha a sütiket küldenek.

A felhasználói adatok elemzését a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pont alapján végezzük. A CLAAS GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontban hivatkozott jogos érdeke a weboldal üzemeltetése.

XI. Webkövetés

 

XII. Más weboldalakra mutató hivatkozások

Az oldal linkeket tartalmaz(hat) más szolgáltatókhoz, amelyek nem tartoznak a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá. Amikor elhagyja a CLAAS honlapot, javasoljuk, hogy olvassa el figyelmesen az adatvédelmi irányelveket minden kapcsolódó weboldalhoz, amelyek személyes adatokat gyűjtenek. Például a CLAAS weboldal tartalmaz(hat) linkeket a CLAAS rajongói oldalhoz a Facebook-on és a YouTube-on. Ez a link különbözik a közösségi moduloktól, tekintve, hogy nem közöl adatokat a közösségi média üzemeltetőjével. Ha rákattint a megfelelő linkre, a CLAAS rajongói oldalt a Facebook-on vagy a YouTube-on egy új ablakban nyitja meg.

XIII. Az érintett jogai

A GDPR 15. cikke alapján Ön jogosult megfelelő információt kapni a személyes adatairól, a 16. cikk alapján adatai helyesbítését, a 17. cikk alapján adatai törlését (elfeledtetéshez való jog), a 18. cikk alapján az adatkezelés korlátozását kérni, a 20. cikk alapján joga van az adathordozhatósághoz, míg a 21. cikk alapján tiltakozhat az adatkezelés ellen. (Előfordulhat, hogy ezek a jogok eltérő körülmények között eltérő módon alkalmazandók.)

Emellett jogosult panaszt benyújtani a hatáskörrel rendelkező magyar felügyeleti hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A fent említett jogokért a kapcsolattartó személy: a CLAAS mindenkori HR vezetője (e-mail: hr-clh@claas.com).

XIV. Hozzájárulás

Amennyiben a CLAAS az Ön hozzájárulása alapján kezeli a személyes adatokat, Ön jogosult a hozzájárulást bármikor visszavonni, azonban ez nincs hatással a visszavonást megelőzően a hozzájárulás alapján végzett adatkezelések jogszerűségére.

XV. A jelen adatvédelmi irányelvek változása

A jelen adatvédelmi irányelveket minden a honlapot érintő változás esetén felülvizsgáljuk, valamint az olyan esetekben is, amikor a felülvizsgálat egyéb okokból szükséges. Az irányelvek hatályos szövege itt minden esetben elérhető.

Törökszentmiklós, 2018. május 25.